Բյուջե

2022 

pdf.png (small)

ՀՀ 2022-2024թթ. ՄԺԾԾ և 2022թ. բյուջետային հայտ

 

2021 

pdf.png (small)

Վիճակագրական կոմիտեի 2021թ. բյուջետային հատկացումներն` ըստ միջոցառումների և բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

pdf.png (small)

ՀՀ 2021-2023թթ. ՄԺԾԾ և 2021թ. բյուջետային հայտ  
 

2020

pdf.png (small)«Ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ TFOA4543 դրամաշնորհային ծրագրի անկախ աուդիտորական ընկերության հաշվետվություն

pdf.png (small)

ՀՀ պետական բյուջեով 2020 թվականի ընթացքում ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի համար նախատեսված,
ֆինանսավորված, փաստացի ծախսված և տնտեսված գումարների վերաբերյալ

pdf.png (small)

ՀՀ 2020թ. պետական բյուջեով ՀՀ վիճակագրական կոմիտեին ըստ ծրագրերի հաստատված հատկացումները՝ տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածներով

pdf.png (small)ՀՀ 2020-2022թթ. ՄԺԾԾ և 2020թ. բյուջետային հայտ 


 
2017-2019

pdf.png (small)

«Ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ TFOA4543 դրամաշնորհային ծրագրի անկախ աուդիտորական ընկերության հաշվետվություն (անգլերեն) 

2019 

pdf.png (small)

ՀՀ 2019թ. պետական բյուջեով ՀՀ վիճակագրական կոմիտեին ըստ ծրագրերի հաստատված հատկացումները՝ տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածներով

pdf.png (small)
 ՀՀ պետական բյուջեով 2019 թվականի ընթացքում ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի համար նախատեսված, 
ֆինանսավորված, փաստացի ծախսված և տնտեսված  գումարների  վերաբերյալ

2018  

pdf.png (small)ՀՀ 2018թ. պետական բյուջեով ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությանն ըստ ծրագրերի հաստատված
հատկացումները՝ տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածներով
     
 
pdf.png (small)
ՀՀ պետական բյուջեով 2018 թվականի ընթացքում ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության համար նախատեսված, 
ֆինանսավորված, փաստացի ծախսված և տնտեսված  գումարների  վերաբերյալ
 
 
                                                                            
2017  

pdf.png (small)ՀՀ 2017թ. պետական բյուջեով ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությանն ըստ ծրագրերի հաստատված
հատկացումները՝ տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածներով 

pdf.png (small)

ՀՀ պետական բյուջեով 2017 թվականի ընթացքում ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության համար նախատեսված,
ֆինանսավորված, փաստացի ծախսված և տնտեսված  գումարների  վերաբերյալ
  

2016   

pdf.png (small)ՀՀ 2016թ. պետական բյուջեով ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությանն ըստ ծրագրերի հաստատված
հատկացումները՝ տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածներով

pdf.png (small)ՀՀ պետական բյուջեով 2016 թվականի ընթացքում ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության համար նախատեսված,
ֆինանսավորված, փաստացի ծախսված և տնտեսված  գումարների  վերաբերյալ  
          

2015 

pdf.png (small)ՀՀ 2015թ. պետական բյուջեով ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությանն ըստ ծրագրերի հաստատված հատկացումները՝
տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածներով 
 

pdf.png (small)

ՀՀ պետական բյուջեով 2015 թվականի ընթացքում ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության համար նախատեսված,
ֆինանսավորված, փաստացի ծախսված և տնտեսված գումարների վերաբերյալ 
   

2014

pdf.png (small)ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության 2014 թվականի պետական բյուջեով հաստատված բյուջետային հատկացումների բաշխումն  ըստ ֆինանսավորվող ծրագրերի   

pdf.png (small)

ՀՀ պետական բյուջեով 2014 թվականի ընթացքում ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության համար նախատեսված, ֆինանսավորված, փաստացի ծախսված և տնտեսված գումարների վերաբերյալ  

2013   

pdf.png (small)ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության 2013 թվականի պետական բյուջեով հաստատված բյուջետային հատկացումների բաշխումն  ըստ ֆինանսավորվող ծրագրերի 

pdf.png (small)

ՀՀ պետական բյուջեով 2013 թվականի ընթացքում ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության համար նախատեսված, ֆինանսավորված, փաստացի ծախսված և տնտեսված գումարների վերաբերյալ