ՀՀ ՎՊԽ Նախագահ


new.jpg (medium)

 

 

    Ստեփան  Մնացականյան

  ՀՀ վիճակագրության պետական խորոհրդի նախագահ,
  ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի նախագահ

     Հեռ.(011) 52-42-13
     Email: info@armstat.am