Հարցաթերթեր

  1. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 1-ԳՀՀ  ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ
  2. ՀՐԱՀԱՆԳ  ՀՀ  2014  ԹՎԱԿԱՆԻ  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 1-ԳՀՀ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ ԵՎ  ԴՐԱ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  ԼՐԱՑՄԱՆ  
  3. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 1-ԳՀՀ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾ
  4. ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 2-ԳՀՀ  ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ
  5. ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ  ՀՀ  2014  ԹՎԱԿԱՆԻ  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ  ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԵՎ  ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ  ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏՆԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  2-ԳՀՀ  ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ  ԼՐԱՑՄԱՆ
  6. ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 3-ԳՀՀ   ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ
  7. ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ  ՀՀ  2014  ԹՎԱԿԱՆԻ  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ  ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ  ԱՆՁԱՆՑ  ԵՎ  ԱՆՀԱՏ  ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  3-ԳՀՀ  ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ  ԼՐԱՑՄԱՆ