Էկոնոմիկա և ֆինանսներ

1.Բիզնես միտումներ

1.1. Արդյունաբերական արտադրանքի թողարկում և իրացում, արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի ինդեքսներ - ամսական, տարեկան 
       •  Սխեմա 

2.Սպառողական գներ

2.1. Սպառողական գների ինդեքս (ամսական)
       •  Սխեմա

3.Կազմակերպությունների ֆինանսներ

3.1. Այլ ֆինանսական միջնորդ և ֆինանսական միջնորդության օժանդակ գործունեության կազմակերպությունների ֆինանսական
ակտիվներ, պարտավորություններ, շահույթ կամ վնաս - եռամսյակային
       •  Սխեմա
3.2. Առևտրային կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշները - տարեկան
       •  Սխեմա 
3.3. Առևտրային կազմակերպությունների դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքեր- եռամսյակային
       •  Սխեմա 
3.4. Վիճակագրական բիզնես ռեգիստր - տարեկան
       •  Սխեմա 


4.Պետական ֆինանսներ

4.1. Ընդհանուր կառավարության եռամսյակային և տարեկան ֆինանսական հաշիվներ- եռամսյակային, տարեկան 
       •  Սխեմա 
4.2. Պետական պարտք - եռամսյակային
       •  Սխեմա 
4.3. Հաշվետվություն կազմակերպության ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ- տարեկան
       •  Սխեմա 
4.4. Ֆինանսական կազմակերպությունների հատված - եռամսյակային
       •  Սխեմա 

5.Ազգային հաշիվներ, համախառն ներքին արդյունք

5.1. Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ - ամսական
       •  Սխեմա 
5.2. Ազգային հաշիվների ցուցանիշներ - եռամսյակային, տարեկան 
       •  Սխեմա 

6.Արտադրողների գներ

6.1. Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքս - ամսական
       •  Սխեմա 
6.2. Արտաքին առևտրի (ներմուծման, արտահանման) գների ինդեքս (առանց հումանիտար օգնության)- ամսական
       •  Սխեմա 
6.3. Գյուղատնտեսական մթերք արտադրողի իրացման գների ինդեքս և գյուղատնտեսական արտադրության միջոցների գնման գների ինդեքս - ամսական
       •  Սխեմա 
6.4. Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքս (երկաթուղային, ավտոմոբիլային, օդային և խողովակաշարային)- ամսական, եռամսյակային, տարեկան
       •  Սխեմա