Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և պարենային ապահովություն

22.Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և պարենային ապահովություն
22.1. Անասնաբուծություն (գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակ, անասնաբուծական արտադրանք) - ամսական, տարեկան
       •  Սխեմա 
22.2. Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն, անտառային տնտեսություն և գյուղատնտեսական տեխնիկայի հասանելիություն - ամսական, եռամսյակային, տարեկան 
       •  Սխեմա 
22.3. Գյուղատնտեսական հիմնական մշակաբույսերի ցանքային տարածություններ, համախառն բերք, բերքատվություն - ամսական, տարեկան
       •  Սխեմա 
22.4. Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկայականացման մակարդակը և իրացումն ըստ ուղղվածության - տարեկան
       •  Սխեմա 
22.5. Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում
       •  Սխեմա
22.6. Պարենային հաշվեկշիռ
       •  Սխեմա