Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 1. Ամենուրեք վերացնել աղքատությունը՝ իր բոլոր դրսևորումներով ու ձևերով


Ցուցանիշ 1.3.1.բ. Հիվանդություններից հաշմանդամ դարձած երեխաներ (0-17 տարեկան)

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը % 1.05 1.09 1.12 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
տղաներ % 1.33 1.39 1.42 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
աղջիկներ % 0.74 0.76 0.77 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
0-4 տարեկան % 0.46 0.52 0.50 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
տղաներ % 0.55 0.64 0.61 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
աղջիկներ % 0.36 0.38 0.39 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
5-9 տարեկան % 1.04 1.10 1.14 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
տղաներ % 1.34 1.39 1.42 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
աղջիկներ % 0.71 0.76 0.82 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
10-14 տարեկան % 1.47 1.48 1.48 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
տղաներ % 1.86 1.92 1.94 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
աղջիկներ % 1.02 0.97 0.95 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
15 տարեկան % 1.78 1.98 2.02 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
տղաներ % 2.17 2.40 2.59 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
աղջիկներ % 1.33 1.49 1.37 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
16-17 տարեկան % 1.45 1.42 1.53 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
տղաներ % 1.90 1.79 1.95 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
աղջիկներ % 0.95 1.01 1.07 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Ընդամենը՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների (0-17 տարեկան) ընդհանուր թվաքանակից % 93.46 92.91 94.84 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
տղաներ % 91.33 92.18 93.78 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
աղջիկներ % 98.19 94.46 97.15 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
0-4 տարեկան % 12.46 13.13 12.55 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
տղաներ % 11.44 12.62 11.70 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
աղջիկներ % 14.72 14.24 14.38 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
5-9 տարեկան % 27.06 27.63 28.81 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
տղաներ % 26.77 27.39 27.91 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
աղջիկներ % 27.70 28.14 30.76 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
10-14 տարեկան % 32.87 32.14 32.94 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
տղաներ % 32.39 32.77 33.80 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
աղջիկներ % 33.92 30.79 31.07 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
15 տարեկան % 7.86 8.21 8.14 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
տղաներ % 7.46 7.83 8.12 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
աղջիկներ % 8.74 9.01 8.17 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
16-17 տարեկան % 13.22 11.80 12.40 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
տղաներ % 13.27 11.58 12.24 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
աղջիկներ % 13.11 12.28 12.76 Արմստատ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն