Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 13. Ձեռնարկել անհապաղ գործողություններ՝ պայքարելու կլիմայի փոփոխության և դրա ազդեցությունների դեմ


Ցուցանիշ 13.1.1 Աղետների պատճառով մահվան դեպքերի, անհետ կորածների և տուժածների թիվը 100 000 մարդու հաշվով

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
- - -