Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 13. Ձեռնարկել անհապաղ գործողություններ՝ պայքարելու կլիմայի փոփոխության և դրա ազդեցությունների դեմ


Ցուցանիշ 13.1.1.ա Աղետների պատճառով մահվան դեպքերի, ժամանակավորապես տարհանվածների տուժածների թիվը 100 000 բնակչի հաշվով ըստ աղետների տեսակի

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը 100 000 բնակչի հաշվով 445.4 506.6 444.1 Արմստատ, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
տարերային աղետներ 100 000 բնակչի հաշվով 43.5 177.1 67 Արմստատ, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
տեխնածին աղետներ 100 000 բնակչի հաշվով 172.9 168.6 190.8 Արմստատ, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
սոցիալ-կենցաղային աղետներ 100 000 բնակչի հաշվով 229 160.9 186.3 Արմստատ, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն