Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 17. Ուժեղացնել կայուն զարգացման իրագործման միջոցները և ակտիվացնել գլոբալ գործընկերությունը հանուն այս նպատակի


Ցուցանիշ 17.15.1 Զարգացման համագործակցություն մատակարարողների կողմից երկրում առկա արդյունքների շրջանակների և պլանավորման գործիքների օգտագործման չափը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
- - - ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն