Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 17. Ուժեղացնել կայուն զարգացման իրագործման միջոցները և ակտիվացնել գլոբալ գործընկերությունը հանուն այս նպատակի


Ցուցանիշ 17.9.1 Ֆինանսական և փորձագիտական օժանդակության դոլարային արժեքը, (ներառյալ հյուսիս-հարավ, հարավ-հարավ և «եռանկյունաձև» համագործակցության միջոցով), որն ուղղված է զարգացող երկրներին

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
- - - ՓԱՐԻԶ21/Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն