Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 4. Ապահովել ներառական ու համապատասխան որակյալ կրթություն բոլորի համար և խթանել ողջ կյանքի ընթացքում ուսման հնարավորություններ


Ցուցանիշ 4.3.1.ա Հանրակրթությունում համախառն ընդգրկվածության ցուցանիշը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
Ընդամենը (միջնակարգ) % 86.4 86 85.7 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
տղա % 84.6 84.7 84.6 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
աղջիկ % 88.3 87.5 87.0 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
տարրական % 91.6 91.2 91.3 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
տղա % 91.6 91.3 91.5 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
աղջիկ % 91.6 91.2 91.1 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
հիմնական % 96.3 90.7 90.1 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
տղա % 95.9 90.3 89.8 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
աղջիկ % 96.7 91 90.4 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
ավագ % 57.9 65.1 65.5 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
տղա % 53.1 59.4 60.5 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
աղջիկ % 63.5 71.7 71.1 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) % 7.2 8.1 8.6 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
տղա % 9.8 10.9 11.4 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
աղջիկ % 4.2 4.9 5.4 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
Միջին մասնագիտական % 10.9 11.1 11.5 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
տղա % 9.5 9.8 10 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
աղջիկ % 12.5 12.5 13.1 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
Բարձրագույն կրթության առաջին աստիճան % 52.9 54.1 56.4 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
տղա % 47 48.6 51.5 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
աղջիկ % 59.1 60 61.8 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
Բարձրագույն կրթության երկրորդ աստիճան % 12.7 13.1 14.8 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
տղա % 9.9 10.7 9.9 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
աղջիկ % 15.5 15.4 19.6 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն