Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ


Նպատակ 13. Ձեռնարկել անհապաղ գործողություններ՝ պայքարելու կլիմայի փոփոխության և դրա ազդեցությունների դեմ

 
13.1.1 Աղետների պատճառով մահվան դեպքերի, անհետ կորածների և տուժածների թիվը 100 000 մարդու հաշվով
      13.1.1.ա Աղետների պատճառով մահվան դեպքերի, ժամանակավորապես տարհանվածների տուժածների թիվը 100 000 բնակչի հաշվով ըստ աղետների տեսակի
13.1.2 Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային ու տեղական ռազմավարություններ ունեցող երկրների թիվը ` համաձայն «Սենդայի շրջանակի աղետների ռիսկերի նվազեցման 2015- 2030 թթ. գործողությունների ծրագրի»
13.1.3 Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային և տեղական ռազմավարություն ունեցող երկրների թիվը
13.2.1 Երկրների թիվը, որոնք հայտնել են այնպիսի ինտեգրված քաղաքականության/ռազմավարության/ծրագրի ստեղծման կամ գործնականացման մասին, որով ավելանում է կլիմայի փոփոխության անբարենպաստ ներգործության նկատմամբ իրենց հարմարվելու կարողությունը, և խթանում կլիմայի նկատմամբ դիմակայունությունը, ինչպես նաև ջերմոցային գազի ցածր արտանետումների այնպիսի զարգացումը, որը չվտանգի պարենի արտադրությունը (ներառյալ ազգային հարմարվողականության ծրագիր, պետականորեն սահմանված ներդրում, պետական հաղորդակցություն, երկու տարին մեկ հաշվետու զեկույցներ կամ այլք)
13.3.1 Երկրների թիվը, որոնք (բացասական հետևանքների) մեղմացման, հարմարվողականության, ազդեցության նվազեցման և վաղ նախազգուշացման թեմաներն ընդգրկել են տարրական, միջնակարգ և բարձրագույն ուսումնական ծրագրերում
13.3.2 Երկրների թիվը, որոնք հայտնել են հարմարվողականության (բացասական հետևանքների) մեղմացման ու տեխնոլոգիաների փոխանցման, ինչպես նաև զարգացման գործողությունների կատարման ուղղությամբ իրենց ինստիտուցիոնալ, համակարգային և անհատական կարողությունների ստեղծման հզորացման մասին​
13.ա.1 2020-ից սկսած ամեն տարի մոբիլիզացվող գումարը ԱՄՆ դոլարով՝ 100 մլրդ-ի հանձնառությանը հաշվետու կերպով
13.բ.1 Առավել թույլ զարգացած երկրների և զարգացող փոքր կղզի-պետությունների թիվը, որոնք ստանում են մասնագիտացված աջակցություն (և այդ ստացված աջակցության քանակը, ներառյալ՝ ֆինանսները, տեխնոլոգիան ու կարողությունների ստեղծումը) կլիմայի փոփոխություններին առնչվող արդյունավետ պլանավորում և կառավարում իրականացնելու նպատակով կարողություններ զարգացնելու մեխանիզմների համար, այդ թվում՝ ուշադրության կիզակետում պահելով կանանց, երիտասարդներին և տեղական ու մեկուսացված համայնքներին