Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ


Նպատակ 14. Ապահովել օվկիանոսների, ծովերի և ջրային պաշարների պահպանությունը և կայուն օգտագործումը հանուն կայուն զարգացման

 
14.1.1 Ծովափնյա ճահճացման և պոլիէթիլենային լողացող աղբի խտության համաթիվը
14.2.1 Էկոհամահարգային մոտեցումներով կառավարվող ազգային բացառիկ տնտեսական գոտիների համամասնությունը
14.3.1 Ծովի ջրի միջին թթվայնությունը (pH)՝ չափված ներկայացուցչական նմուշառման կայանների համաձայնեցված հավաքակազմում
      14.3.1.ա Սևանա լճի ջրի միջին թթվայնությունը (pH)՝ չափված ներկայացուցչական նմուշառման կայանների համաձայնեցված հավաքակազմում
14.4.1 Կենսաբանորեն կայուն մակարդակների սահմաններում գտնվող ձկնային պաշարների համամասնությունը
14.5.1 Հատուկ պահպանվող տարածքների ծածկույթը ծովային տարածքների համեմատ
      14.5.1.ա Հատուկ պահպանվող ջրային տարածքների ծածկույթն ընդհանուր ջրային տարածքների համեմատ
14.6.1 Անօրինական, չգրանցված և չկարգավորված ձկնորսության դեմ պայքարում երկրների միջազգային իրավական գործիքների օգտագործման առաջընթացի աստիճանը
14.7.1 Կայուն ձկնաբուծական տնտեսությունները, որպես փոքր կղզի-պետությունների, թույլ զարգացած երկրների ու բոլոր երկրների ՀՆԱ-ի տոկոս
14.ա.1 Բյուջետային հատկացումները ծովային տեխնոլոգիաների հետազոտմանը՝ արտահայտված որպես հետազոտական աշխատանքներին հատկացված ընդհանուր բյուջեի համամասնություն
      14.ա.1.ա Բյուջետային հատկացումները Սևանա լճի հետազոտություններին և համալիր պահպանությանը
14.բ.1 Երկրների առաջընթացը իրավական / կարգավորող / քաղաքականության / ինստիտուցիոնալ դաշտի իրականացման գործում, որը ճանաչում և պաշտպանում է փոքր ձկնորսական տնտեսությունների մուտքի իրավունքը​
14.գ.1 Համաձայն Ծովային իրավունքի ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի օվկիանոսների և նրանց պաշարների պահպանության ու կայուն օգտագործման սկզբունքի միջազգային իրավունքի իրագործման միջոցով իրավական, քաղաքականության և ինստիտուցիոնալ շրջանակների, օվկիանոսների հետ առնչություն ունեցող իրավական գործիքների վավերացման, ընդունման ու կատարման մեջ առաջընթաց գրանցած երկրների թիվը