Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ


Նպատակ 17. Ուժեղացնել կայուն զարգացման իրագործման միջոցները և ակտիվացնել գլոբալ գործընկերությունը հանուն այս նպատակի

 
17.1.1 Պետական ընդհանուր եկամուտները (ըստ աղբյուրի)՝ արտահայտված որպես ՀՆԱ-ի համամասնություն՝ ըստ աղբյուրի
      17.1.1.ա Ընդհանուր կենտրոնական պետական եկամուտները (ըստ աղբյուրի)՝ արտահայտված որպես ՀՆԱ-ի համամասնություն՝ ըստ աղբյուրի, ներառյալ
17.1.2 Ներքին հարկերից ձևավորվող ներքին բյուջեի համամասնությունը
17.2.1 Զարգացմանն ուղղված պաշտոնական օգնության զուտ թիվը և առավել թույլ զարգացած երկրներին՝ որպես ՏՀԶԿ/Զարգացման աջակցման կոմիտեի դոնորների համախառն ազգային եկամտի համամասնությունը
17.3.1 Արտաքին ուղղակի ներդրումները (ԱՈւՆ), զարգացմանն ուղղված պաշտոնական օժանդակությունը և Հարավ-հարավ համագործակցությունը որպես ընդհանուր ներքին բյուջեի համամասնություն
      17.3.1.ա Արտաքին ուղղակի ներդրումները (ԱՈւՆ)
17.3.2 Դրամական փոխանցումների ծավալը (ԱՄՆ դոլարով) արտահայտված որպես ընդհանուր ՀՆԱ-ի համամասնություն
17.4.1 Պարտքի սպասարկումը՝ արտահայտված որպես ապրանքների և ծառայությունների արտահանումների տոկոս
      17.4.1.ա Արտաքին պարտքի սպասարկումը՝ արտահայտված որպես ապրանքների և ծառայությունների արտահանումների տոկոս
17.5.1 Թույլ զարգացած երկրների համար ներդրումների խթանման ռեժիմ որդեգրած և իրականացնող երկրների թիվը
17.6.1 Երկրների միջև գիտության և/կամ տեխնոլոգիական համագործակցության համաձայնագրեր և ծրագրեր՝ ըստ համագործակցության տեսակի
17.6.2 Ֆիքսված կապի և լայնաշերտ համացանցի բաժանորդագրությունները 100 բնակչի հաշվով՝ ըստ արագության
17.7.1 Հաստատված ֆինանսավորման ընդհանուր գումարը զարգացող երկրների համար՝ խթանելու բնապահպանորեն անվտանգ տեխնոլոգիաների զարգացումը, փոխանցումը, տարածումն ու ծավալումը
17.8.1 Համացանցից օգտվող անհատների համամասնություն
17.9.1 Ֆինանսական և փորձագիտական օժանդակության դոլարային արժեքը, (ներառյալ հյուսիս-հարավ, հարավ-հարավ և «եռանկյունաձև» համագործակցության միջոցով), որն ուղղված է զարգացող երկրներին
17.10.1 Համաշխարհային կշռված միջին սակագինը Հայաստանին վերաբերելի չէ
17.11.1 Զարգացող երկրների և առավել թույլ զարգացած երկրների գլոբալ արտահանումների բաժնեմասը
17.12.1 Միջին սակագները, որոնց հետ գործ են ունենում զարգացող երկրները, առավել թույլ զարգացած երկրները և զարգացող փոքր կղզի-պետությունները
17.13.1 Մակրոտնտեսական կառավարման վահանակ
17.14.1 Երկրների թիվը, որոնք ունեն կայուն զարգացման քաղաքականության տրամաբանությունը բարձրացնող գործող մեխանիզմներ​
17.15.1 Զարգացման համագործակցություն մատակարարողների կողմից երկրում առկա արդյունքների շրջանակների և պլանավորման գործիքների օգտագործման չափը
17.16.1 Զարգացման արդյունավետության մշտադիտարկման շրջանակներում բազմակողմ շահագրգռություն ունեցող առաջընթաց արձանագրած երկրների թիվը, որոնք աջակցում են հասնելու կայուն զարգացման նպատակներին
17.17.1 Պետական-մասնավոր և քաղաքացիական հասարակության գործընկերություններին տրամադրված գումարը ԱՄՆ դոլարով
17.18.1 Ազգային մակարդակում «Պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքներ»-ի համաձայն մշակված կայուն զարգացման ցուցանիշների համամասնությունը լիարժեք տարանջատումներով այն դեպքում, երբ համապատասխանում է թիրախին
17.18.2 Երկրների թիվը, որոնք ունեն վիճակագրության վերաբերյալ ազգային օրենսդրություն «Պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքներ»-ին համահունչ
17.18.3 Ազգային վիճակագրական ծրագիր ունեցող երկրների թիվը, որն ամբողջությամբ ֆինանսավորվում ու իրագործվում է՝ ըստ ֆինանսավորման աղբյուրի
17.19.1 Զարգացող երկրներում վիճակագրական կարողությունների հզորացման համար առկա բոլոր ռեսուրսների դոլարային արժեքը
17.19.2 Երկրների համամասնությունը, որ (ա) վերջին 10 տարիների ընթացքում անցկացրել է առնվազն մեկ բնակչության և մեկ տնային մարդահամար, և (բ) հասել է ծնունդների գրանցման 100 և մահվան դեպքերի գրանցման 80 տոկոսին