Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ


Նպատակ 7. Ապահովել բոլորի համար մատչելի, հուսալի, կայուն և ժամանակակից էներգիայի հասանելիություն

 
7.1.1 Էլեկտրականություն ունեցող բնակչության մասնաբաժինը
7.1.2 Մաքուր վառելիքին և տեխնոլոգիաներին ապավինող բնակչության մասնաբաժինը
      7.1.2.ա Մաքուր վառելիքից և տեխնոլոգիայից առաջնային կախվածություն ունեցող տնային տնտեսությունների մասնաբաժինը
7.2.1 Վերականգնվող էներգիայի համամասնությունն էներգիայի ընդհանուր վերջնական սպառման մեջ
7.3.1 Էներգաինտենսիվությունը՝ չափված առաջնային էներգիայի և ՀՆԱ-ի տեսակետից
7.ա.1 2020-ից սկսած ամեն տարի մոբիլիզացվող գումարը ԱՄՆ դոլարով՝ 100 մլրդ-ի հանձնառությանը հաշվետու կերպով
7.բ.1 Էներգիայի արդյունավետության բնագավառում ներդրումները, որպես ՀՆԱ-ի տոկոս, և ֆինանսական փոխանցումների մեջ արտաքին ուղիղ ներդրումների քանակը կայուն զարգացման ծառայությունների ենթակառուցվածքների ու տեխնոլոգիայի համար