Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ


Նպատակ 9. Ստեղծել դիմակայուն ենթակառուցվածքներ, աջակցել ներառական և կայուն արդյունաբերության զարգացմանը և խթանել նորարարությանը

 
9.1.1 Տարվա բոլոր եղանակներին ճանապարհից 2 կմ հեռու ապրող գյուղական բնակչության համամասնությունը
9.1.2 Ուղևորների և բեռների ծավալներն ըստ փոխադրման տեսակի
9.2.1 Արտադրության ավելացված արժեքը որպես ՀՆԱ-ի համամասնություն և մեկ շնչի հաշվով
9.2.2 Արտադրության ոլորտում զբաղվածությունը որպես ընդհանուր զբաղվածության համամասնություն
9.3.1 Փոքր արդյունաբերական ձեռնարկությունների համամասնությունը ընդհանուր արդյունաբերության ավելացված արժեքի մեջ
9.3.2 Վարկ կամ վարկային գիծ ունեցող փոքր արդյունաբերական ձեռնարկությունների համամասնությունը
9.4.1 CO2-ի արտանետումները՝ ավելացված արժեքի մեկ միավորի հաշվով
9.5.1 Գիտահետազոտական և զարգացման աշխատանքների վրա կատարվող ծախսերը՝ արտահայտված որպես ՀՆԱ-ի համամասնություն
9.5.2 Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների թիվը (լրիվ դրույքի համարժեքով) 1 000 000 բնակչի հաշվով
9.ա.1 Ընդհանուր միջազգային պաշտոնական օժանդակություն (զարգացմանն ուղղված պաշտոնական օգնություն՝ գումարած այլ պաշտոնական հոսքեր) ենթակառուցվածքներին
9.բ.1 Միջին և բարձր տեխնոլոգիաների ճյուղի ավելացված արժեքի համամասնությունն ընդհանուր ավելացված արժեքի մեջ
9.գ.1 Բջջային ցանցի ծածկույթ ունեցող բնակչության համամասնությունն ըստ տեխնոլոգիայի