Հաշվետվության անվանումը
Հաշվետվության անվանումը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը
1-Ա (տարեկան) Աշխատողների թվաքանակի, աշխատած ժամերի, աշխատողի վրա գործատուի կատարած ծախսերի մասին Տարեկան հրահանգ ձև
1-ԱՊ (աշխատանքի պայմաններ) Աշխատանքի պայմանների մասին Տարեկան հրահանգ ձև
1-ԹԱՇ Թափուր աշխատատեղերի, աշխատողների թվաքանակի և աշխատատեղերի շարժի մասին Եռամսյակային հրահանգ ձև
1-կադրերի ուսուցում Աշխատողների մասնագիտական ուսուցման մասին Տարեկան ձև
Հարցաթերթ 1-ԹԱՇ Թափուր աշխատատեղերի, աշխատողների թվաքանակի և աշխատատեղերի շարժի մասին Տարեկան հրահանգ ձև

Էլ. ստորագրության հետ կապված խնդիրների դեպքում՝ կարող եք օգտվել հետևյալ  հղումից  

Ուշադրություն՝
Վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի հղումից. 2003/ 2007/ 2010 /