Միջազգային համաձայնագրեր

Ղրղզստանի Հանրապետություն (ստորագրված` 21.04.97թ. վավերացված` 07.05.98թ.)
Տաջիկիստանի Հանրապետություն (ստորագրված` 10.03.98թ. վավերացված`20.09.99թ.)
Ռուսաստանի Դաշնություն (ստորագրված` 14.05.99թ. վավերացված` 20.09.99թ.)
Բուլղարիա (ստորագրված` 01.12.99թ., վավերացված` 08.03.2000թ.)
Բելառուս (ստորագրված` 20.09.00թ., վավերացված` 28.12.2000թ.)
Համաձայնագիր Եվրոստատի և ՀՀ վիճնախարարության միջև արտաքին առևտրին վերաբերող վիճակագրական տվյալների փոխանակման մասին (ստորագրված` 23.02.99թ., վավերացված` 20.09.99թ.)
Փոխըմբռնման Հուշագիր Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունների միջև (ստորագրված` 02.10.1998թ.)
Հուշագիր Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունների միջև համագործակցության խորացման մասին (ստորագրված` 26.05.2000 թ.)
Փոխըմբռնման Հուշագիր Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունների միջև համագործակցության հետագա խորացման մասին (ստորագրված` 15.10.2002 թ.)
Փոխըմբռնման Հուշագիր ՀՀ ԱՎԾ, ԱՊՀ միջպետական վիճկոմի, ՌԴ վիճպետկոմի միջև ԱՊՀ տարածաշրջանում միջազգային համադրումների ծրագրի իրականացման մասին (ստորագրված` 17.12.2003թ.)
Փոխըմբռնման Հուշագիր ՀՀ ԱՎԾ և ԱՊՀ միջպետական վիճկոմի միջև ԱՊՀ տարածաշրջանում միջազգային համադրման ծրագրի Գլոբալ ռաունդի շրջանակում 2011 թ. ՀՆԱ-ի միջազգային համադրումների իրականացման մասին (ստորագրված` 09.04.2010թ.)
Փոխըմբռնման Հուշագիր Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության, Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության և INOGATE տեխնիկական քարտուղարության միջև վիճակագրական համագործակցության մասին (ստորագրված` 02.07.2013թ.)
Փոխըմբռնման Հուշագիր Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության վիճակագրական կենտրոնի միջև համագործակցության մասին (ստորագրված` 06.12.2013թ.)
Մտադրության նամակ Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության միջև մի կողմից և Եվրոպական բնապահպանական գործակալության՝ մյուս կողմից (ստորագրված` 30.06.2014թ.) 
Մտադրության նամակ Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության միջև մի կողմից և Եվրոպական բնապահպանական գործակալության՝ մյուս կողմից (ստորագրված` 13.09.2017թ.)