Լրատու 2017

  2021   2020   2019    2018   2016   2015   2014    2013     2012    2011     2010   2009     2008     2007     2006     2005     2004 

 

<<Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում- II փուլ>> ԵՄ Թվինինգ ծրագրի արդյունքները Հայաստանում 2015-2017թթ.

Հաղորդագիր 8. Հայաստանում ԵՄ Թվինինգ ծրագիր վիճակագրության ոլորտում (II փուլ) 

Հաղորդագիր 7. Հայաստանում ԵՄ Թվինինգ ծրագիր վիճակագրության ոլորտում (II փուլ)   

Հաղորդագիր 6. Հայաստանում ԵՄ Թվինինգ ծրագիր վիճակագրության ոլորտում (II փուլ)   

 

ԼՐԱՏՈՒ թիվ 6 (108) նոյեմբեր-դեկտեմբեր
հրատարակվել է  22  հունվար 2018թ

ԼՐԱՏՈՒ թիվ 5(107) սեպտեմբեր-հոկտեմբեր  
հրատարակվել է  16 նոյեմբեր 2017թ.                                                                      

ԼՐԱՏՈՒ թիվ 4(106)հուլիս-օգոստոս 
հրատարակվել է  20 սեպտեմբեր 2017թ.

ԼՐԱՏՈՒ թիվ 3 (105) մայիս-հունիս 
հրատարակվել է 14 հուլիս 2017թ.

ԼՐԱՏՈՒ թիվ 2 (104) մարտ-ապրիլ 
հրատարակվել է 16 մայիս 2017թ.

ԼՐԱՏՈՒ թիվ 1 (103) հունվար-փետրվար 
հրատարակվել է 17 մարտի 2017 թ.