Գնաճի հաշվիչ

Սկսած
Մինչև
Ժամանակահատված
տարի/ամիս
Արդյունք
Գնաճ, %
Գումարը հաշվարկված գնաճով,AMD

 ժամանակահատվածի  AMD-ի համարժեքը,
հաշվի առնելով գնաճի ցուցանիշը  %,  ժամա-
նակահատվածում կազմում է  AMD:

Բազային գումար, AMD