Համագործակցության նախագծեր

Ընթացիկ նախագծեր 

  • ԵՄ/Փորձաքննություն Ֆրանսիա - Վիճակագրությունը արևելյան գործընկերության միջոցով (STEP),

  • Եվրոպական շրջակա միջավայրի գործակալություն - ԵՀՔԳ - ՇՄՄՏՀ (Շրջակա միջավայրի միասնական տեղեկատվական համակարգ) նախագիծ,
  • ԵՄ - ԵՄ4էներգետիկա,
  • Համաշխարհային Բանկ - ECASTAT դրամաշնորհ No. TF0A4543 Ազգային վիճակագրական համակարգի հզորացման Ազգային ռազմավարության ծրագրի իրականացում,
  • Համաշխարհային Բանկ - ՀՀ տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտություն,
  • Համաշխարհային բանկ - 2017թ. ցուցանիշներով միջազգային գլոբալ համադրումների ծրագիր ԱՊՀ տարածաշրջանում (համակարգող` ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտե), 
  • Համաշխարհային բանկ - Գյուղատնտեսական և գյուղական վիճակագրության կատարելագործման գլոբալ ռազմավարություն ԱՊՀ տարածաշրջանում (համակարգող` ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտե),
  • Համաշխարհային բանկ - Աշխատանքի վիճակագրության զարգացում ԱՊՀ տարածաշրջանում (համակարգող` ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտե),
  • ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն/ Բիլ և Մելինդա Գեյթս հիմնադրամ - Գյուղատնտեսական ինտեգրացված հետազոտություն,
մանրամասն...