Հայաստան. Կլիմայի փոփոխության վիճակագրության զարգացման ճանապարհային քարտեզ

Հայաստան. Կլիմայի փոփոխության վիճակագրության զարգացման ճանապարհային քարտեզ (pdf)   (word)