Տարեկան վիճակագրական ծրագրի եռամսյակային մշտադիտարկումներ 2020

«2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ» ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ

2020 թվականի հունվար-մարտ 
2020 թվականի հունվար-հունիս