Քաղաքացիների ընդունելության կարգ


Հարգելի քաղաքացիներ

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեում  քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպման կարգը հաստատված է  06.02.2019թ. N 09-Ա հրամանով:

 order for citizens.jpg (large)