Հասցե

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

Հանրապետության պող. Կառավարական 3 շենք
0010, Երևան
Հեռախոս: (374 11) 524 213
Ֆաքս: (374 11) 521 921

E-mail: info@armstat.am