Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2008 թվականին

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - -
Բովանդակություն ներբեռնել - -
Ներածություն ներբեռնել - -
Բնակարանային ֆոնդ ներբեռնել - -
Անշարժ գույքի շուկա ներբեռնել - -
Հանրապետության համայնքների ջրամատակարարում ներբեռնել - -
Հանրապետության կոյուղու համակարգ ներբեռնել - -
Հանրապետության բնակավայրերի գազաֆիկացում ներբեռնել - -
Քաղաքային համայնքների տարածքների սանիտարական մաքրում ներբեռնել - -
Քաղաքային համայնքների ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածություն ներբեռնել - -
Քաղաքային հողեր և կանաչապատ տարածքներ ներբեռնել - -