Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտը և կապը, 2009

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Ժողովածուի մեջ արտացոլված մի շարք ցուցանիշների մեթոդաբանական պարզաբանումներ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Երկաթուղային տրանսպորտ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Ավտոմոբիլային տրանսպորտ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Օդային տրանսպորտ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Քաղաքային էլեկտրատրանսպորտ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Տրանսպորտային ծառայություններից ստացված հասույթները և դրանց ծախսերը ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Հիմնական միջոցները ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Հաղորդակցության ուղիները ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Կապ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել