Հրապարակումներ

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ (ԳՆԵՐԸ) ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՕԳՈՍՏՈՍԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Համառոտ մեկնաբանություն ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության համակարգում սպառողական գների դիտարկման և ինդեքսների հաշվարկման մեթոդաբանության վերաբերյալ ներբեռնել - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ներբեռնել - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2 Սպառողական գների ինդեքսն ըստ դիտարկվող քաղաքների ներբեռնել - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում, (նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ) ներբեռնել - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում, նախորդ տարվա համեմատ ներբեռնել - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ապրանքատեսակների (ծառայությունների) ներբեռնել - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ապրանքատեսակների ծառայությունների (նախորդ տարվա համեմատ) ներբեռնել - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 7 Սպառողական ապրանքների գները և ծառայությունների սակագներն ըստ դիտարկվող քաղաքների ներբեռնել - -