Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2013 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 2-նիշ դասակարգման)

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Նախաբան ներբեռնել ներբեռնել -
Ապրանքային բաժինների, խմբերի անվանումները և դրանց ծածկագրերն ըստ հարմոնիզացված համակարգի ներբեռնել ներբեռնել -
Երկրների անվանումները, տառային և թվային ծածկագրերը ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրը 2010-2013 թվականներին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրը 2010-2013 թվականներին ըստ "Միջազգային առևտրի ստանդարտ դասակարգման" (SITC Rev.4) դասակարգչի բաժինների ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրը 2010-2013 թվականներին ըստ "Միջազգային առևտրի ստանդարտ դասակարգման" (SITC Rev.4) դասակարգչի ենթաբաժինների ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ ապրանքների լայն տնտեսական դասակարգման 2010-2013 թվականներին (առանց ֆիզիկական անձանց հայտարարագրերի տվյալների) ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտրի կառուցվածքն ըստ ապրանքների լայն տնտեսական դասակարգման 2010-2013 թվականներին (առանց ֆիզիկական անձանց հայտարարագրերի տվյալների) ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ ապրանքային խմբերի 2010-2013 թվականներին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտրի կառուցվածքը 2010-2013 թվականներին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ ապրանքային խմբերի 2013թ. ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ ապրանքային խմբերի ԱՊՀ երկրների հետ 2013թ. ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրը ոչ ԱՊՀ երկրների հետ ըստ ապրանքային խմբերի 2013թ. ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների հետ ըստ ապրանքախմբերի 2013թ. ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ կողմից ստացված մարդասիրական օգնությունն ըստ երկրների 2013թ. ներբեռնել ներբեռնել -
Արտաքին առևտրի վիճակագրության բնագավառում գործընկեր-երկրների ցուցանիշներում առաջացած տարբերությունների պատճառները ներբեռնել ներբեռնել -