Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել - ներբեռնել
ներբեռնել - ներբեռնել
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - ներբեռնել
Բովանդակություն ներբեռնել - ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Ազգային հաշիվներ - - -
1.1.1. Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.2. 2017թ. I, II և III եռամսյակների ՀՆԱ-ի նախնական տվյալների ներկայացումն ըստ Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի դասակարգչի 2-րդ խմբագրության (ՏԳՏՀԴ Խմբ.2)` արտադրական եղանակով ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.3. Հիմնական միջոցների առկայությունը 2013 - 2016թթ.` ըստ Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի դասակարգչի 2-րդ խմբագրության (ՏԳՏՀԴ Խմբ.2) ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն և ձկնորսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Առևտուր և այլ ծառայություններ ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Աշխատանքի վարձատրություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.5.Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի 2017 թվականի հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում պետական գրանցումների վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի նախնական ամփոփ ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
2.1.2. ՀՀ պետական բյուջեի փաստացի ամփոփ ցուցանիշները 2017 թվականի հունվար-սեպտեմբերին ներբեռնել - ներբեռնել
2.2. ՀՀ համախմբված բյուջեի ցուցանիշները 2017 թվականի հունվար-սեպտեմբերին ներբեռնել - ներբեռնել
2.2.1. Համայնքների բյուջեների եկամուտները և ծախսերը ներբեռնել - ներբեռնել
2.3. ՀՀ պետական պարտք (ներքին և արտաքին) - - -
2.3.1. ՀՀ պետական պարտքի ամսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
2.3.2 .ՀՀ պետական պարտքի (ներքին և արտաքին) եռամսյակային ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
3.2. Ապահովագրական ընկերությունների գործունեությունը 2017 թվականի III եռամսյակում ներբեռնել - ներբեռնել
3.3. Արժեթղթերի շուկայի գործունեությունը 2016 թվականին և 2017 թվականի III եռամսյակում ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.1.1. Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.2. Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. Օտարերկրյա ներդրումները 2017 թվականի հունվար-սեպտեմբերին ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. Զբոսաշրջություն - - -
4.3.1. Միջազգային զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.3.2. Ներքին զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.4. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
5.1. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Հիդրոօդերևութաբանական պայմանները Հայաստանում 2017 թվականի հոկտեմբերին ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Շրջակա միջավայրի 2017 թվականի հոկտեմբեր ամսվա աղտոտվածության մշտադիտարկում ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի հոկտեմբերին ներբեռնել - ներբեռնել