Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2018

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական բնութագիրը ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական քարտեզ ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության վարչական քարտեզ ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության կլիմայական քարտեզ ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության կենդանա-աշխարհագրական քարտեզ ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության բուսականության քարտեզ ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության սեյսմիկ շրջանցման քարտեզ ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության հիմնական սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը ներբեռնել ներբեռնել -
Ազգային հաշիվներ ներբեռնել ներբեռնել -
Արդյունաբերություն ներբեռնել ներբեռնել -
Գյուղատնտեսություն ներբեռնել ներբեռնել -
Շինարարություն ներբեռնել ներբեռնել -
Տրանսպորտ և կապ ներբեռնել ներբեռնել -
Առևտուր և ծառայություններ ներբեռնել ներբեռնել -
Գներ և սակագներ ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատանքի շուկա ներբեռնել ներբեռնել -
Ֆինանսական ցուցանիշներ ներբեռնել ներբեռնել -
Արտաքին առևտուր ներբեռնել ներբեռնել -
Սոցիալական ոլորտ ներբեռնել ներբեռնել -
Տնային տնտեսությունների հետազոտություն ներբեռնել ներբեռնել -
Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային միավորների հիմնական վիճակագրական ցուցանիշներն ըստ <<Վիճակագրության համար տարածքային միավորների հայաստանի դասակարգչի>> 2016 թվականի տվյալներով (ներկայացված 1-9 քարտեզներով) ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության մարզերի և Երևան քաղաքի սոցիալ-տնտեսական բնութագրերը ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ մայրաքաղաք Երևան ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ Արագածոտնի մարզ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ Արարատի մարզ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ Արմավիրի մարզ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ Լոռու մարզ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ Կոտայքի մարզ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ Շիրակի մարզ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ Սյունիքի մարզ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ Վայոց ձորի մարզ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ Տավուշի մարզ ներբեռնել ներբեռնել -