Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թվականի հունվար-օգոստոսին

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել - ներբեռնել
ներբեռնել - ներբեռնել
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - ներբեռնել
Բովանդակություն ներբեռնել - ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Ազգային հաշիվներ - - -
1.1.1. Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Առևտուր և այլ ծառայություններ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7.Կազմակերպությունների հաշվարկների վիճակը 2021 թվականի հունիսի վերջին ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Աշխատանքի վարձատրություն և աշխատողների թվաքանակ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանոմ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնակատերերի 2021 թվականի օգոստոս ամսվա ընթացքում պետական գրանցումների վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ - - -
2.1.1.ՀՀ պետական բյուջեի նախնական ամփոփ ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
2.2 ՀՀ պետական պարտք (ներքին և արտաքին) - - -
2.2.1 ՀՀ պետական պարտքի ամսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.1.1. Արտաքին և փոխադարձ առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.2. Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. Օտարերկրյա ներդրումները 2021 թվականի հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. 2021 թվականի հունվար-հունիսի ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը ներբեռնել - ներբեռնել
4.4. ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը 2021 թվականի հունիսի վերջին ներբեռնել - ներբեռնել
4.5. ՀՀ համախառն արտաքին պարտքը 2021 թվականի հունիսի վերջի դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
4.6. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
5.1. Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Անշարժ գույքի շուկա ներբեռնել - ներբեռնել
5.5.Հիդրոօդերևութաբանական պայմանները Հայաստանում 2021 թվականի օգոստոսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Շրջակա միջավայրի աղտոտվածության մշտադիտարկում ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Հատատեղերում փայտանյութի մնացորդը 2021 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել