Հրապարակումներ

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ - ՀՈՒՆԻՍԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - -
Բովանդակություն ներբեռնել - -
Նախաբան ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին 1. Սոցիալ-տնտեսական իրավիճակ ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին 2. Գներ և գների ինդեքսներ ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին 3. Պարենի առկայություն ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին 4. Պարենի մատչելիություն ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին 5. Պարենի օգտագործում ներբեռնել ներբեռնել -