Հրապարակումներ

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Նախաբան ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին 1. Սոցիալ-տնտեսական իրավիճակ ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին 2.Գներ և գների ինդեքսներ ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին 3. Պարենի առկայություն ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին 4. Անտառպահպանության, անտառպաշտպանության և անտառվերականգնման միջոցառումներ ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին 5. Պարենի մատչելիություն ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին 6. Պարենի օգտագործում ներբեռնել ներբեռնել -