Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ, 2001

Բովանդակություն

  հայ eng рус
1.Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր բնութագիրը ներբեռնել ներբեռնել -
2.Բնակչություն և աշխատանքի շուկա ներբեռնել ներբեռնել -
3.Բնակչության կենսամակարդակ և սոցիալական ոլորտ ներբեռնել ներբեռնել -
4.Համախառն ներքին արդյունքի արտադրությունը և օգտագործումը ներբեռնել ներբեռնել -
5.Արդյունաբերություն ներբեռնել ներբեռնել -
6.Գյուղատնտեսություն ներբեռնել ներբեռնել -
7.Շինարարություն ներբեռնել ներբեռնել -
8.Տրանսպորտ և կապ ներբեռնել ներբեռնել -
9.Առևտուր և ծառայություններ ներբեռնել ներբեռնել -
10.Ֆինանսներ ներբեռնել ներբեռնել -
11.Գներ և սակագներ ներբեռնել ներբեռնել -
12.Արտաքին տնտեսական գործունեություն ներբեռնել ներբեռնել -
13.ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական համառոտ բնութագիրը ներբեռնել ներբեռնել -
14.ՀՀ ԱՎԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ներբեռնել ներբեռնել -