Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2002

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր բնութագիրը ներբեռնել ներբեռնել -
Բնակչություն և աշխատանքի շուկա ներբեռնել ներբեռնել -
Բնակչության կենսամակարդակ և սոցիալական ոլորտ ներբեռնել ներբեռնել -
Բնակարանային ֆոնդ ներբեռնել ներբեռնել -
Կրթություն ներբեռնել ներբեռնել -
Առողջապահություն ներբեռնել ներբեռնել -
Շրջակա միջավայր ներբեռնել ներբեռնել -
Համախառն ներքին արդյունքի արտադրությունը և օգտագործումը ներբեռնել ներբեռնել -
Արդյունաբերություն ներբեռնել ներբեռնել -
Գյուղատնտեսություն ներբեռնել ներբեռնել -
Շինարարություն ներբեռնել ներբեռնել -
Տրանսպորտ և կապ ներբեռնել ներբեռնել -
Աոևտուր և ծառայություններ ներբեռնել ներբեռնել -
Ֆինանսներ ներբեռնել ներբեռնել -
Գներ և սակագներ ներբեռնել ներբեռնել -
Արտաքին տնտեսական գործունեություն ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական համառոտ բնութագիրը ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական հրապարակումները 2001թ. և 2002թ. առաջին կիսամյակին ներբեռնել ներբեռնել -