Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԸ ԵՎ ԿԱՊԸ, 1999-2003

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Ժողովածուի մեջ արտացոլված մի շարք ցուցանիշների մեթոդաբանական պարզաբանումներ ներբեռնել ներբեռնել -
Ընդհանուր օգտագործման տրանպորտ ներբեռնել ներբեռնել -
Երկաթուղային տրանսպորտ ներբեռնել ներբեռնել -
Ավտոմոբիլային տրանսպորտ ներբեռնել ներբեռնել -
Օդային տրանսպորտ ներբեռնել ներբեռնել -
Քաղաքային էլեկտրատրանսպորտ ներբեռնել ներբեռնել -
Տրանսպորտային ծառայություններից ստացված հասույթները և դրանց ծախսերը ներբեռնել ներբեռնել -
Հիմնական միջոցները ներբեռնել ներբեռնել -
Հաղորդակցության ուղիները ներբեռնել ներբեռնել -
Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ ներբեռնել ներբեռնել -
Կապ ներբեռնել ներբեռնել -