Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2007

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ ընդհանուր բնութագիրը ներբեռնել ներբեռնել -
Հիմնական սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել ներբեռնել -
Բնակչություն ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատանքի շուկա ներբեռնել ներբեռնել -
Բնակչության կենսամակարդակ և սոցիալական ոլորտ ներբեռնել ներբեռնել -
Համախառն ներքին արդյունք ներբեռնել ներբեռնել -
Արդյունաբերություն ներբեռնել ներբեռնել -
Գյուղատնտեսություն ներբեռնել ներբեռնել -
Շինարարություն ներբեռնել ներբեռնել -
Տրանսպորտ և կապ ներբեռնել ներբեռնել -
Առևտուր և ծառայություններ ներբեռնել ներբեռնել -
Գներ և սակագներ ներբեռնել ներբեռնել -
Ֆինանսներ ներբեռնել ներբեռնել -
Արտաքին տնտեսական գործունեություն ներբեռնել ներբեռնել -
Միջազգային համեմատություններ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական համառոտ բնութագիրը ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -