Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. Իրական հատված - - -
1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.1. 2001թ. հունվար- դեկտեմբերի ՀՆԱ-ի ցուցանիշը - - -
1.2 Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2.Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3.Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4.Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5.Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6.Մանրածախ առևտուր, այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6.1. Բնակչությանը մատուցված ծառայություններ ներբեռնել - ներբեռնել
1.3.Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.Աշխատանքի շուկա - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2.Բնակչության դրամայաին եկամուտներ ու ծախսեր,աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ 01.01.2002թ. դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6. Մասնավորեցում ներբեռնել - ներբեռնել
2.ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ ներբեռնել - ներբեռնել
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ - - -
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1 Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 1 ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 2 ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 3 ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 4 ներբեռնել - ներբեռնել