Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը - - -
1.1.1. 2003թ. հունվար- դեկտեմբեր ՀՆԱ ցուցանիշը ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
1.2.3. Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
1.2.4. Շինարարություն ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
1.2.5. Տրանսպորտ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
1.2.6. Կապ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
1.2.7. Առևտուր և այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
1.2.7.1. Բնակչության սպառման կառուցվածքում մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող 25 ապրանքատեսակների ռեսուրսները ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտներ ու ծախսեր, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում` ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
1.6. Մասնավորեցում ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշները - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Հայաստանի Հանրապետությության արտաքին պարտքը 2003թ. սեպտեմբերի վերջի դրությաքմբ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
4.2. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.2.1 Արտաքին առևտուր ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
4.2.2 Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
4.2.3. Զբոսաշրջություն ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
4.2.4. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված ԱՄՀ Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
5.2. Հայաստանի Հանրապետությունում 2001թ. մարդահամարի ամփոփ արդյունքները ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
5.3. Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
5.4. Առողջապահություն ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
5.5. Իրավախախտումներ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
5.6. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
5.7. Նոտարական գործունեությունը ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
5.8. Ստանդարտացումը, չափագիտություն, սերտիֆիկացումը ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
5.9. Արխիվային գործունեությունը ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել