Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՕԳՈՍՏՈՍԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Բովանդակություն ներբեռնել - ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ - - -
1.1.1. 2001 թ. հունվար-օգոստոսի ՀՆԱ ցուցանիշը ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Մանրածախ առևտուր, այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7. Կազմակերպությունների գործունեության վիճակը 2000 թվականին - - -
1.2.7.1. Կազմակերպությունների հաշվարկների վիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտներ ու ծախսեր, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ պետական ռեգիստրում գրանցված իրավաբանական անձանց (այդ թվում ձեռնարկությունների) անհատ ձեռնարկությունների վերաբերյալ 1.09.2001թ. դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. Պետական բյուջեի ցուցանիշները ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1. Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.1.1. Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.2 Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.3. Արտարժույթային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Համահայկական երկրորդ խաղերի մասին ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Բնակարանների և բնակելի տների (առանձնատների) առուվաճառքը 2001թ. II եռամսյակում ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Քաղաքային բնակավայրերի սանիտարական մաքրումը 2000թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Քաղաքային բնակավայրերի ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածությունը 2000թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության վերահսկողության մոնիտորինգ ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Դպրոցական կրթության որակ, չհաշվառվող (մասնավոր) վճարովի դպրոցական ուսուցանում, ԲՈՒՀ-ական ընդունելության քննություններ (ըստ դիմորդների և նրանց ուղեկցողների /ծնողների/ ընտրանքային հարցումնեիր արդյունքների) ներբեռնել - ներբեռնել
5.8.1. Հարցումների ընտրանքը և փաստացի ընդգրկվածությունը ներբեռնել - ներբեռնել
5.8.2. Դիմորդների սեռատարիքային կազմը, սոցիալական վիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.8.3. Դիմորդների կրթությունը ներբեռնել - ներբեռնել
5.8.4. Դպրոցական կրթության որակը և լրացուցիչ պարապմունքները ներբեռնել - ներբեռնել
5.8.5. Մասնագիտական կողմնորոշումը և վերաբերմունքը բարձրագույն կրթությանը ներբեռնել - ներբեռնել
5.8.6.Վերաբերմունքն ընդունելության համակարգին և գործընթացին ներբեռնել - ներբեռնել
5.8.7. Դիմորդների հետագա գործունեությունը քննություններից անբավարար ստանալու կամ մրցույթով չանցնելու դեպքում ներբեռնել - ներբեռնել
5.8.8. Մանկավարժի մասնագիտության ընտրությունը և մանկավարժ աշխատելու տրամադրվածությունը ներբեռնել - ներբեռնել