Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, 1996

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել - -
1.Մաս 1. Հայաստանի տնտեսական վիճակը և սոցիալական բարեփոխումները 1996թ. դրությամբ ներբեռնել - -
2.Մաս 2. Տնային տնտեսությունների հետազոտություն ներբեռնել - -
3.Մաս 3 Աղքատությունը Հայաստանում ներբեռնել - -
4.ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ ներբեռնել - -