Հրապարակումներ ըստ թեմաների

թեմա
թվական


Ժողովրդագրություն /

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 05 Հոկտեմբերի 2021

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 06 Սեպտեմբերի 2021

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2021 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 05 Օգոստոսի 2021

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 07 Հունիսի 2021

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2021 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 04 Հունիսի 2021

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 05 Մայիսի 2021

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2021 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 05 Մայիսի 2021

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 05 Ապրիլի 2021

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 05 Մարտի 2021

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2021

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2020

հրատարակվել է` 21 Դեկտեմբերի 2020

Հայաստանը թվերով, 2020

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2020

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2020

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2020

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 05 Նոյեմբերի 2020

Միգրացիոն պատկերը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականին

հրատարակվել է` 15 Սեպտեմբերի 2020

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 07 Սեպտեմբերի 2020

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2020 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 05 Օգոստոսի 2020

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 05 Հունիսի 2020

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2020 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 03 Հունիսի 2020

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 05 Մայիսի 2020

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2020 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 05 Մայիսի 2020

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 06 Ապրիլի 2020

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 05 Մարտի 2020

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2020

Միգրացիայի և զարգացման գնահատումը Հայաստանում

հրատարակվել է` 20 Դեկտեմբերի 2019

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2019

հրատարակվել է` 18 Դեկտեմբերի 2019

Հայաստանը թվերով, 2019

հրատարակվել է` 29 Նոյեմբերի 2019

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2019 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 05 Նոյեմբերի 2019

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2019

հրատարակվել է` 30 Հոկտեմբերի 2019

Միգրացիոն պատկերը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականին

հրատարակվել է` 11 Հոկտեմբերի 2019

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 05 Սեպտեմբերի 2019

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2019 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 05 Օգոստոսի 2019

Միգրացիոն պատկերը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականին

հրատարակվել է` 08 Հուլիսի 2019

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 05 Հունիսի 2019

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2019 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 05 Հունիսի 2019

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 06 Մայիսի 2019

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2019 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 06 Մայիսի 2019

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 05 Ապրիլի 2019

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 05 Մարտի 2019

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2019

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2018

հրատարակվել է` 14 Դեկտեմբերի 2018

Հայաստանը թվերով, 2018

հրատարակվել է` 16 Նոյեմբերի 2018

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2018

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2018

հրատարակվել է` 29 Հոկտեմբերի 2018

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2018

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2018 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2018

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2018

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2018 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2018

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 27 Ապրիլի 2018

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 27 Ապրիլի 2018

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 30 Մարտի 2018

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 28 Փետրվարի 2018

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2018

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2017

հրատարակվել է` 22 Դեկտեմբերի 2017

Հայաստանը թվերով, 2017

հրատարակվել է` 08 Նոյեմբերի 2017

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2017

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2017

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2017

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2017 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2017

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2017

Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն, 2015-16, հիմնական արդյունքներ

հրատարակվել է` 29 Օգոստոսի 2017

Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն, 2015-16

հրատարակվել է` 29 Օգոստոսի 2017

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2017

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2017 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2017

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2017

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2017թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2017

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 28 Ապրիլի 2017

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 28 Ապրիլի 2017

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2017

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2016

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2016

Հայաստանը թվերով, 2016

հրատարակվել է` 18 Նոյեմբերի 2016

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2016

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2016

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2016 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2016

Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն, 2015-16
Հիմնական ցուցանիշների զեկույց

հրատարակվել է` 04 Հոկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 29 Հուլիսի 2016

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2016 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 29 Հուլիսի 2016

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2016 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 24 Մայիսի 2016

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 29 Ապրիլի 2016

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 29 Ապրիլի 2016

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 29 Հունվարի 2016

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2015

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2015

Հայաստանը թվերով, 2015

հրատարակվել է` 27 Նոյեմբերի 2015

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2015

հրատարակվել է` 30 Հոկտեմբերի 2015

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Հոկտեմբերի 2015

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2015 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 30 Հոկտեմբերի 2015

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2015

հրատարակվել է` 02 Հոկտեմբերի 2015

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2015

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2015 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2015

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2015 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 29 Մայիսի 2015

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2015

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2015 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2015

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2014 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Հունվարի 2015

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2014

հրատարակվել է` 27 Նոյեմբերի 2014

Հայաստանը թվերով, 2014

հրատարակվել է` 20 Նոյեմբերի 2014

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2014 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2014

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2014 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2014

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2014

հրատարակվել է` 01 Հոկտեմբերի 2014

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2014 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2014

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2014 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2014

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2014 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2014

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2014 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2014

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2014 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2014

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2014

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2013

հրատարակվել է` 27 Դեկտեմբերի 2013

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ), եռալեզու

հրատարակվել է` 26 Դեկտեմբերի 2013

Հայաստանը թվերով, 2013

հրատարակվել է` 10 Դեկտեմբերի 2013

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2013

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2013 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2013

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2013

հրատարակվել է` 25 Հոկտեմբերի 2013

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2013

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2013 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2013

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2013 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2013

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2013

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2013 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2013

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2012

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2012

Հայաստանը թվերով, 2012

հրատարակվել է` 19 Նոյեմբերի 2012

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2012 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2012

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2012 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2012

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2012 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2012

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2012 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2012

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2012 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2012

Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն 2010, հիմնական արդյունքներ

հրատարակվել է` 02 Մայիսի 2012

Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն, 2010

հրատարակվել է` 02 Մայիսի 2012

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2012 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2012

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2012 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 28 Ապրիլի 2012

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2011 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2012

Միգրացիոն տվյալների հավաքագրման, մշակման և փոխանակման կատարելագործումը Հայաստանի Հանրապետությունում

հրատարակվել է` 16 Դեկտեմբերի 2011

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2011

հրատարակվել է` 07 Դեկտեմբերի 2011

Հայաստանը թվերով, 2011

հրատարակվել է` 23 Նոյեմբերի 2011

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2011 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2011

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով,2011

հրատարակվել է` 19 Հոկտեմբերի 2011

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2011 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 29 Հուլիսի 2011

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2011 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 29 Հուլիսի 2011

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2010 Նախնական զեկույց

հրատարակվել է` 14 Հուլիսի 2011

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2011 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 30 Մայիսի 2011

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2011 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2011

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2011 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 22 Ապրիլի 2011

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2010 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2011

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2010

հրատարակվել է` 14 Դեկտեմբերի 2010

Հայաստանը թվերով, 2010

հրատարակվել է` 25 Նոյեմբերի 2010

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2010

հրատարակվել է` 03 Նոյեմբերի 2010

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2010 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 29 Հոկտեմբերի 2010

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2010 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 29 Հոկտեմբերի 2010

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2010 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 30 Հուլիսի 2010

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2010 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 30 Հուլիսի 2010

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2010 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 25 Մայիսի 2010

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2010 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2010

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2010 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 23 Ապրիլի 2010

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 01 Փետրվարի 2010

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2009

հրատարակվել է` 18 Դեկտեմբերի 2009

Հայաստանը թվերով, 2009

հրատարակվել է` 04 Դեկտեմբերի 2009

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2009 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 02 Նոյեմբերի 2009

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Հոկտեմբերի 2009

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը թվերով, 2009

հրատարակվել է` 09 Հոկտեմբերի 2009

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009 թվականի հունվար- հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2009

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2009 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 30 Հուլիսի 2009

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2009 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 29 Մայիսի 2009

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2009 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2009

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2009

ՀՀ բնակչության ծերացման վերաբերյալ հետազոտության արդյունքների վերլուծություն

հրատարակվել է` 10 Ապրիլի 2009

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2008 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Հունվարի 2009

ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ, 2008

հրատարակվել է` 16 Դեկտեմբերի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2008

հրատարակվել է` 07 Նոյեմբերի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2008

հրատարակվել է` 13 Հոկտեմբերի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ- ՀՈՒՆԻՍԻՆ

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԱՊՐԻԼԻՆ

հրատարակվել է` 30 Մայիսի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

հրատարակվել է` 26 Մայիսի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱԲ

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2007

հրատարակվել է` 28 Դեկտեմբերի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ, 2007

հրատարակվել է` 05 Դեկտեմբերի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

հրատարակվել է` 02 Նոյեմբերի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2002-2006

հրատարակվել է` 18 Սեպտեմբերի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

հրատարակվել է` 01 Օգոստոսի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ- ՀՈՒՆԻՍԻՆ

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

հրատարակվել է` 01 Հունիսի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱԲ

հրատարակվել է` 23 Ապրիլի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2005

հրատարակվել է` 19 Փետրվարի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2005 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

հրատարակվել է` 19 Փետրվարի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ, 2006

հրատարակվել է` 21 Դեկտեմբերի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2006

հրատարակվել է` 15 Նոյեմբերի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2001-2005

հրատարակվել է` 09 Նոյեմբերի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2006

ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, 2005

հրատարակվել է` 25 Հոկտեմբերի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

հրատարակվել է` 02 Օգոստոսի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒՆԻՍԻՆ

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

հրատարակվել է` 26 Մայիսի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ

հրատարակվել է` 28 Ապրիլի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱԲ

հրատարակվել է` 26 Ապրիլի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2005 Նախնական զեկույց

հրատարակվել է` 24 Մարտի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ ԹՎԵՐՈՎ , 2000-2004

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ, 2005

հրատարակվել է` 20 Դեկտեմբերի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԹՎԵՐՈՎ , 2005

հրատարակվել է` 13 Դեկտեմբերի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

հրատարակվել է` 07 Նոյեմբերի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒՆԻՍԻՆ

հրատարակվել է` 29 Հուլիսի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱնԱԿԸ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

հրատարակվել է` 29 Հուլիսի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱԲ

հրատարակվել է` 10 Հունիսի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

հրատարակվել է` 10 Հունիսի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ

հրատարակվել է` 29 Ապրիլի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ, 2004

հրատարակվել է` 21 Հունվարի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ ԹՎԵՐՈՎ, 1999-2003

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2004

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2004

հրատարակվել է` 20 Դեկտեմբերի 2004

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ

հրատարակվել է` 29 Հոկտեմբերի 2004

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒՆԻՍԻՆ

հրատարակվել է` 30 Հուլիսի 2004

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2004

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ

հրատարակվել է` 30 Հունվարի 2004

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2003

հրատարակվել է` 25 Դեկտեմբերի 2003

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ ԹՎԵՐՈՎ , 1998-2002

հրատարակվել է` 19 Դեկտեմբերի 2003

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ

հրատարակվել է` 10 Նոյեմբերի 2003

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒՆԻՍԻՆ

հրատարակվել է` 10 Օգոստոսի 2003

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ

հրատարակվել է` 10 Մայիսի 2003

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2003

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2002

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2002

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ

հրատարակվել է` 12 Նոյեմբերի 2002

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ, 1940-2000

հրատարակվել է` 04 Սեպտեմբերի 2002

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒՆԻՍԻՆ

հրատարակվել է` 12 Օգոստոսի 2002

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ

հրատարակվել է` 13 Մայիսի 2002

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ

հրատարակվել է` 12 Փետրվարի 2002

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ

հրատարակվել է` 12 Նոյեմբերի 2001

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒՆԻՍԻՆ

հրատարակվել է` 13 Օգոստոսի 2001

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 6-15-ն ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

հրատարակվել է` 19 Հուլիսի 2001

ՀԱՅԱՍՏԱՆ, 2001

հրատարակվել է` 27 Հունիսի 2001

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ

հրատարակվել է` 10 Մայիսի 2001

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2000

հրատարակվել է` 09 Ապրիլի 2001

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ

հրատարակվել է` 12 Փետրվարի 2001

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ

հրատարակվել է` 13 Նոյեմբերի 2000

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ ԹՎԵՐՈՎ, 1999

հրատարակվել է` 02 Հոկտեմբերի 2000

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒՆԻՍԻՆ

հրատարակվել է` 10 Օգոստոսի 2000

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ

հրատարակվել է` 12 Մայիսի 2000

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 2000 (անգլերեն)

հրատարակվել է` 02 Ապրիլի 2000

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ

հրատարակվել է` 14 Փետրվարի 2000

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՓՈՒԼԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 1991-1998թթ.

հրատարակվել է` 02 Հոկտեմբերի 1999