Հրապարակումներ

Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ, 2011

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ ներբեռնել ներբեռնել -
ՆԱԽԱԲԱՆ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ ԱՎԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ներբեռնել ներբեռնել -
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -