Հրապարակումներ

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2006-2010

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել - -
ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ ներբեռնել - -
ՆԱԽԱԲԱՆ ներբեռնել - -
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - -
1.ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐՆ ԸՍՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ներբեռնել - -
2. ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ներբեռնել - -
3. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՂՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ներբեռնել - -
4. ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ներբեռնել - -
5. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ներբեռնել - -
6. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ներբեռնել - -
7. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ներբեռնել - -
8. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - -
9. ԳՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - -
10. ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ ներբեռնել - -