Հրապարակումներ

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2011

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել -
Հիմնական հասկացություններ ներբեռնել ներբեռնել -
Տնտեսական ակտիվություն ներբեռնել ներբեռնել -
Զբաղվածություն ներբեռնել ներբեռնել -
Գործազրկություն ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատուժի շարժ ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատավարձ, աշխատուժի գին ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատանքի պայմաններ ներբեռնել ներբեռնել -
Մասնագիտական ուսուցում ներբեռնել ներբեռնել -
Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության 2009-2010թթ. հիմնական արդյունքները ներբեռնել ներբեռնել -
Տնտեսական ակտիվություն ներբեռնել ներբեռնել -
Զբաղվածություն ներբեռնել ներբեռնել -
Եկամուտներ ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատաժամեր ներբեռնել ներբեռնել -
Գործազրկություն ներբեռնել ներբեռնել -