Հրապարակումներ

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2013

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել -
1. Պետական ֆինանսներ ներբեռնել ներբեռնել -
2. Կազմակերպությունների ֆինանսներ ներբեռնել ներբեռնել -
3. Դրամավարկային միջնորդության համակարգի հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել ներբեռնել -
4. Արտարժույթի փոխարժեքներ ներբեռնել ներբեռնել -
5. Ֆինանսական այլ շուկաներ ներբեռնել ներբեռնել -
6.Գծապատկերներ ներբեռնել ներբեռնել -