Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2014 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 8-նիշ դասակարգման)

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել -
1. Կենդանի կենդանիներ և կենդանական ծագման արտադրանք ներբեռնել ներբեռնել -
2. Բուսական ծագման արտադրանք ներբեռնել ներբեռնել -
3. Կենդանական և բուսական ծագման յուղեր և ճարպեր ներբեռնել ներբեռնել -
4. Պատրաստի սննդի արտադրանք ներբեռնել ներբեռնել -
5. Հանքահումքային արտադրանք ներբեռնել ներբեռնել -
6. Քիմիայի և դրա հետ կապված արդյունաբերության ճյուղերի արտադրանք ներբեռնել ներբեռնել -
7. Պլաստմասսա և դրանցից իրեր, կաուչուկ և ռետինե իրեր ներբեռնել ներբեռնել -
8. Կաշվե հումք, կաշի, մորթի և դրանցից պատրաստված իրեր ներբեռնել ներբեռնել -
9. Փայտ և փայտյա իրեր ներբեռնել ներբեռնել -
10. Թուղթ և թղթից իրեր ներբեռնել ներբեռնել -
11. Մանածագործական իրեր ներբեռնել ներբեռնել -
12. Կոշկեղեն, գլխարկներ, հովանոցներ ներբեռնել ներբեռնել -
13. Իրեր քարից, գիպսից, ցեմենտից ներբեռնել ներբեռնել -
14. Թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր, թանկարժեք մետաղներ և դրանցից իրեր ներբեռնել ներբեռնել -
15. Ոչ թանկարժեք մետաղներ և դրանցից պատրաստված իրեր ներբեռնել ներբեռնել -
16. Մեքենաներ, սարքավորումներ և մեխանիզմներ ներբեռնել ներբեռնել -
17. Վերգետնյա, օդային և ջրային տրանսպորտի միջոցներ ներբեռնել ներբեռնել -
18. Սարքեր և ապարատներ ներբեռնել ներբեռնել -
19. Տարբեր արդյունաբերական ապրանքներ ներբեռնել ներբեռնել -
20. Արվեստի ստեղծագործություններ ներբեռնել ներբեռնել -
21. Հավելված N1: Վերգետնյա, օդային և ջրային տրանսպորտի միջոցներ (ընդամենը` ներառյալ ֆիզիկական անձանց կողմից կատարված առևտրի ծավալները) ներբեռնել ներբեռնել -
*)ըստ ԱՊՀ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի (ԱՏԳԱԱ ) - - ներբեռնել