Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հաշիվներ, 2015

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Նախաբան ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ վճարային հաշվեկշռի հիմնական ցուցանիշների դինամիկան 2004-2014 թվականներին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ վճարային հաշվեկշռի հիմնական ցուցանիշների դինամիկան 2012-2014 թվականներին, ըստ եռամսյակների ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը 2011-2014 թվականներին ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը 2012-2014 թվականներին, ըստ եռամսյակների ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը 2011-2014թթ. վերջին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը 2014 թվականին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը 2011-2014թթ. (եռամսյակի վերջի դրությամբ) ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ համախառն արտաքին պարտքի, ակտիվների և մաքուր արտաքին պարտքի դիրքերը 2011-2014թթ. վերջին ներբեռնել ներբեռնել -