Հրապարակումներ

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2015թ. հունվար-սեպտեմբեր

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Նախաբան ներբեռնել ներբեռնել -
1. Սոցիալ-տնտեսական վիճակ ներբեռնել ներբեռնել -
2. Գներ և գների ինդեքսներ ներբեռնել ներբեռնել -
3. Պարենի առկայություն ներբեռնել ներբեռնել -
4. Անտառպահպանության, անտառպաշտպանության և անտառվերականգնման միջոցառումներ ներբեռնել ներբեռնել -
5. Պարենի մատչելիություն ներբեռնել ներբեռնել -
6. Պարենի օգտագործում ներբեռնել ներբեռնել -